Bezpłatne szkolenie: Zielone miasto i wieś, gospodarowanie przestrzenią zieloną, planowanie ogrodów, parków i sadów miejskich

20 Listopad 2018
 
ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIE
 
Zielone miasto i wieś, gospodarowanie przestrzenią zieloną, planowanie ogrodów, parków  i sadów miejskich                  
 
 
DLA KOGO?
 
Przedstawiciele administracji publicznej
 
TERMIN: 20 listopada 2018r.  
 
GODZINY: 9:00-15:000
 
MIEJSCE:
Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska ul. Horoszkiewicza 6, Opole, Budynek Błękitna Wstęga
 
WARUNKI UDZIAŁU:
Udział w szkoleniu jest bezpłatny
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego w terminie do 15 listopada 2018 r. 
Formularz należy nadesłać na adres: bernadeta.lisson-pastwa@ao.opole.pl
Formularz do pobrania również na stronie: www.aglomeracja-opolska.pl  
Decyduje kolejność zgłoszeń
Organizator zapewnia catering w trakcie szkolenia
Wszyscy uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej oraz certyfikat ukończenia szkolenia  
 
Celem szkolenia jest:  
Zapoznanie z rozwiązaniami i metodami w zakresie gospodarowania przestrzenią zieloną;
Przedstawienie dobrych praktyk w tym zakresie.
 
Podstawowe zagadnienia:
1. Znaczenie powierzchni biologicznie czynnych w środowisku silnie zurbanizowanym;
2. Współczesne trendy i nowoczesne rozwiązania w planowaniu i gospodarowaniu przestrzenią zieloną;
3. Zasady planowania i projektowania ogrodów, sadów i parków miejskich, dobór gatunków i roślin;
4. Rola partycypacji społecznej przy wykonywaniu publicznych terenów zieleni;
5. Problemy ochrony roślin na terenach zurbanizowanych;
6. Znaczenie małej retencji w miastach;
7. Przedstawienie dobrych praktyk.
 
 
 
SZKOLENIE POPROWADZI:     
BERNADETTA CHRZANOWICZ-WISTUBA, ogrodnik i sadownik, nauczyciel Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Głubczycach, specjalista ds. planowania zieleni na obszarach miejskich.
 
 
 
Więcej informacji i karta zgłoszeniowa w zakładce AKTUALNOŚCI.