Zostań ekozarządcą – edukuj mieszkańców – Ułatwiaj segregację odpadów

Spotkania mają na celu zwiększenie świadomości z zakresu gospodarki odpadami właścicieli nieruchomości, gdyż jest to największa grupa wytwórców odpadów w sektorze komunalnym. Spotkania dotyczyć będą w szczególności omówienia następujących aspektów wprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów: racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez zmniejszanie ilości odpadów, poprawa stanu środowiska naturalnego w wyniku wprowadzenia programu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz długofalowe korzyści ekonomiczne wynikające z wprowadzenia systemu. Planujemy by na spotkaniach zarządcy nieruchomości brali czynny udział w dyskusji i przedstawili bariery jakie widzą przy wprowadzaniu systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Organizacja spotkań uświadamiających i edukujących przedsiębiorców z terenu Aglomeracji Opolskiej. W trakcie spotkań przedsiębiorcy uzyskają informację dotyczące m.in.  racjonalizacji gospodarki odpadami poprzez zmniejszanie ilości odpadów, znaczenia zbiórki odpadów, negatywnego wpływu  na środowisko naturalne i zdrowie ludzi nielegalnych składowisk odpadów czy ich spalania, jak zwiększyć udział odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury, jak zmniejszyć ilość odpadów wytwarzanych w przedsiębiorstwach, znaczenie odzysku surowców wtórnych poprzez segregację odpadów, jakie są obowiązki przedsiębiorstw w zakresie selektywnej zbiórki odpadów.

Śledźcie naszą stronę i FB aby być na bieżąco!