Wyjazd studyjny do Graz - 24-26 kwietnia 2019r.

W dniach 24-26 kwietnia br. Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska w ramach projektu pn. „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami na terenie Aglomeracji Opolskiej” zorganizowało wyjazd studyjny do Graz, gdzie uczestnicy mieli okazję zapoznać się z innowacyjnymi i efektywnymi pod względem zarówno ekologicznym, jak i ekonomicznym rozwiązaniami w zakresie ochrony środowiska południowej części Austrii – Styrii.

Styria zwana „zielonym sercem Austrii” może się pochwalić wieloma ciekawymi rozwiązaniami, które w znaczący sposób zmniejszają negatywne oddziaływanie człowieka na środowisko.

Miasto Graz jest największym miastem Styrii, drugim co do wielkości miastem w Austrii W jego okolicy jest instalacja do produkcji paliwa alternatywnego. Zakład produkcji paliwa z odpadów połączony jest bezpośrednio z cementownią, gdzie wyprodukowane paliwo jest spalane. Wytworzona w tym procesie energia wykorzystywana jest do produkcji cementu. Celem tego projektu jest stopniowa rezygnacja z paliw kopalnych na rzecz wprowadzenia paliw alternatywnych z odpadów, co jednocześnie w istotny sposób przyczynia się do zmniejszenia emisji CO2. Na każdą tonę paliwa alternatywnego, zastosowanego w zamian za węgiel, emisja dwutlenku węgla zmniejsza się o dwie tony.

Podczas wyjazdu uczestnicy mieli możliwość udziału w dwudniowym, obszernym panelu, podczas którego prelegenci, będący najwyższymi ekspertami w dziedzinie gospodarowania odpadami, dzielili się własnymi spostrzeżeniami, wynikami badań dotyczącymi gospodarowania odpadami i wypracowanymi przez siebie rozwiązaniami.

Pomimo iż w Polsce stosowane są już nowoczesne technologie, to nadal wymiana doświadczeń z zachodnimi sąsiadami pozostaje ważnym aspektem zdobywania nowych pomysłów i inspiracji w zakresie innowacyjności i efektywności w ochrony środowiska, co pozwala na uniknięcie kosztownych pod względem zarówno ekologicznym, jak i ekonomicznym błędów. Wnioski z wizyty zostaną omówione na warsztatach przedstawicieli gmin, jak również najciekawsze rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami zostaną opisane w broszurze "Zarzadzanie i promocja gospodarki odpadami na terenie Aglomeracji Opolskiej", po to by stanowić inspiracje i podpowiedź dla włodarzy gmin, jak jeszcze lepiej zarządzać i prowadzić gospodarkę odpadami na terenie każdej z gminy. 

Wizyta pozwoliła na edukowanie w zakresie nowoczesnych rozwiązań w tematyce gospodarki odpadami oraz promowanie wśród włodarzy gmin, osób odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami na poziomie lokalnym, rozwiązań mających na celu ograniczenie wytwarzania odpadów a co za tym idzie, ograniczenia niskiej emisji i poprawy jakości powietrza.