Nowy projekt otrzymał dofinansowanie

Projekt pt. Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami na terenie Aglomeracji Opolskiej to realizacja 401 wydarzeń w tym warsztaty, konkursy, spektakl, akcje dla mieszkańców, lekcje i pogadanki dla uczniów, wyjazd edukacyjny i wiele innych. Uczestniczyć będą w nim wszyscy mieszkańcy 21 gmin Aglomeracji Opolskiej. Poprzez kampanię promocyjną jak i edukacyjną przekazane zostaną dobre praktyki i wiedza, dzięki której postępowanie z odpadami w sposób korzystny dla środowiska będzie zrozumiałe i oczywiste.
To od Nas zależy jak będzie wyglądało otoczenie, w którym żyjemy.