Z głębokim smutkiem zawiadamiamy o śmierci Pana Jana Labusa, Burmistrza Ozimka oraz Członka Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska