Informacja o wynikach głosowania internautów na spot filmowy promującego lokalne zasoby przyrodnicze i różnorodność biologiczną Aglomeracji Opolskiej oraz działania związane z ochroną przyrody

W dniach od 14 października do 18 października 2019 r. odbywało się poddaniu głosowanie internautów na oficjalnym profilu Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska na Facebooku pod adresem facebook.com/stowarzyszenie aglomeracja opolska nad pracami filmowymi laureatów konkursu w celu przyznania dwóch dodatkowych nagród.

Dodatkowe nagrody rzeczowe w wysokości 200 zł otrzymują:

 

Kategoria szkół podstawowych:

- Gabriel Tańczuk - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 w Opolu

 

Kategoria szkół ponadpodstawowych:

- Florian Rychlik – Zespół Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Opolu