Kościół pw. Trójcy Świętej w Kujawach

Kościół pw. Trójcy Świętej w Kujawach  - kościół parafialny z XVI w. Świątynia wykona została z otynkowanego kamienia. Kościół posiada drewniany, późnobarokowy ołtarz główny z 2 połowy XVIII wieku, renesansowa ambonę z końca XVI wieku. W świątyni znajdują się liczne zabytkowe przedmioty liturgiczne oraz brązowe lichtarze. Dużą osobliwością jest również rejestr zawartych małżeństw. Najstarsze wpisy pochodzą z XVI w. i dokonywane były w języku polskim i niemieckim.

Gmina: 
Strzeleczki
Rodzaj obiektu: