Zamówienia publiczne

2018-10-25 -

Zapytanie nr ZP/AO/51/2018

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dostawy symetrycznego łącza internetowego w technologii światłowodowej o przepustowościc min. 30MBs/30MBs do siedziby Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska. Z uwagi na błąd pisarski w Załączniku nr 1 - Formularz oferty do Zapytania ofertowego ZP/AO/...
2018-09-17 -

Zapytanie ofertowe ZP/AO/49/2018/Razem dla Rozwoju Aglomeracji

Zapytanie ofertowe ZP/AO/49/2018/Razem dla Rozwoju Aglomeracji Przedmiotem zapytania jest zakup i dostawa do siedziby zamawiającego 1 laptopa. Zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu pn. „Razem dla rozwoju aglomeracji” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach...
2018-07-27 -

Zapytanie nr ZP/AO/46/2018

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie jednodniowego zamkniętego szkolenia dla pracowników zamawiającego tj. Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska.
2018-07-27 -

Zapytanie nr ZP/AO/45/2018

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie dwóch dwudniowych szkoleń dla beneficjentów realizujących projekty dofinansowane ze środków UE.
2018-07-20 -

Zapytanie ofertowe ZP/AO/42/2018 z dnia 20 lipca 2018 r.

Zapytanie ofertowe ZP/AO/42/2018 z dnia 20 lipca 2018 r. na świadczenie usług cateringowych polegających na obsłudze spotkań/ konferencji/uroczystości w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w ramach umowy POPT. W związku z omyłkami rachunkowymi w formularzu ofertowy w zakresie całkowitej liczby...