Aktualności Aglomeracji Opolskiej

img_4606

Pierwsze spotkanie w BSAO w ramach projektu E-COOL

Pierwsze spotkanie z Partnerami Regionalnymi w ramach projektu pn.: E-COOL W dniu 7 listopada 2018 r. odbyło się pierwsze spotkanie z grupą Regionalnych Partnerów w ramach współpracy w projekcie pn. E-COOL, który współfinansowany jest z programu INTERREG EUROPE. Spotkanie miało na...
warsztaty_2

Zielone miasto i wieś, gospodarowanie przestrzenią zieloną, planowanie ogrodów, parków i sadów miejskich

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIE Zielone miasto i wieś, gospodarowanie przestrzenią zieloną, planowanie ogrodów, parków i sadów miejskich DLA KOGO? Przedstawiciele administracji publicznej TERMIN: 20 listopada 2018r. ...

31.10.2018r. Biuro SAO czynne do godz. 14;00

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska w dniu 31 paździenrika br. będzie czynne do godz. 14:00.
img_6158_1

Szkolenie z zakresu funkcjonowania systemu wzajemnej pomocy

Dziś w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu w szkoleniu z zakresu funkcjonowania systemu wzajemnej pomocy zgodnie z zapisami Porozumienia z dnia 18 października 2016 r. w sprawie ustalenia zasad wykorzystania sił i środków oraz zasobów materiałowych i sprzętowych w sytuacji...
warsztaty_1

PROWADZENIE KAMPANII SPOŁECZNEJ I BUDOWA INFORMACJI MEDIALNEJ W OPARCIU O BIORÓŻNORODNOŚĆ I OCHRONĘ PRZYRODY

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIE PROWADZENIE KAMPANII SPOŁECZNEJ I BUDOWA INFORMACJI MEDIALNEJ W OPARCIU O BIORÓŻNORODNOŚĆ I OCHRONĘ PRZYRODY DLA KOGO? Przedstawiciele administracji publicznej, rzecznicy prasowi, przedstawiciele lokalnych...
west_high_school_2

Konferencja "5 lat Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska: doświadczenia i perspektywy na przyszłość"

Szanowni Państwo, Serdecznie dziękujemy wszystkim prelegentom oraz osobom obecnym na konferencji pn. "5 lat Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska - doświadczenia i perspektywy na przyszłość", która odbyła się w Centrum Wystawienniczo - Kongresowym w Opolu. Serdecznie dziękujemy za tak liczne przybycie...
image00085

Wizyta studyjna w Ołomuńcu

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska wraz z dwoma partnerami czeskimi: Miastem Ołomuniec i Regionalną Agencją Rozwoju Moraw Środkowych realizuje od 2018 roku projekt pn. „Razem dla Rozwoju Aglomeracji”, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu...
warsztaty_0

Rekrutacja na szkolenie zakończona

Uprzejmie informujemy, że ze względu na duże zainteresowanie uczestników oraz wyczerpanie wolnych miejsc, rekrutacja na bezpłatne szkolenie: Jak prawidłowo realizować projekty współfinansowane ze środków UE i uniknąć nieprawidłowości, została zakończona. Już wkrótce zaprosimy Państwa na kolejne...