Konspekt Action Planu projektu POWERTY już opracowany

O tym, jak ważne jest sporządzenie Action Planu wie każdy koordynator projektu realizowanego z programu Interreg Europe. Jest to dokument sporządzany pod koniec I fazy projektu, która polega na wymianie doświadczeń oraz nawiązywaniu współpracy z zagranicznymi partnerami. Action Plan będzie opisywał jaki pomysł na walkę z ubóstwem energetycznym mają nasi partnerzy regionalni.

Nasz zespół przygotował projekt Action Planu pt.„ Opracowanie metodologii identyfikacji liczby osób ubogich energetycznie na obszarze Aglomeracji Opolskiej oraz budowa domów ekoenergetycznych  dla seniorów na przykładzie Gminy Gogolin” składający się z dwóch komponentów:

1.    Opracowanie metodologii identyfikacji liczby osób ubogich energetycznie na obszarze Aglomeracji Opolskiej oraz jej przetestowanie na terenie Gminy Gogolin. W ramach pozycji planujemy powołanie grupy ekspertów składających się z naszych interesariuszy (stakeholders) w tym przedstawicieli uczelni wyższych, specjalistów z dziedziny energii odnawialnej, przedstawicieli władz lokalnych oraz Głównego Urzędu Statystycznego.
W ramach działania powstanie metodologia identyfikowania grup wrażliwych na terenie AO oraz dodatkowo nastąpi przetestowanie jej poprawności na terenie gminy Gogolin.
2.    Budowa domów ekoenergetycznych przy Domu Spokojnej Starości w Kamionku, składających się z 3 etapów:

  • 1 etap: Zmiana planu zagospodarowania terenu,
  • 2 etap: Uzyskanie pozwolenia na budowę,
  • 3 etap: Budowa domów.

5 stycznia 2022 roku odbyło się spotkanie partnerów regionalnych podczas którego omówiono powyższe zagadnienia. O szczegółach oraz harmonogramie realizowanych prac będziemy informować w późniejszym terminie.