Wizyta studyjna OCRG Olsztyn 24.08 - 27.08.2021 r.

Nowoczesne rozwiązania proekologiczne jako jeden z głównych tematów wyjazdu studyjnego  organizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w dniach 24-27 sierpnia 2021 roku.

Naszą podróż rozpoczęliśmy od wizyty w Oczyszczalni ścieków „Klimzowiec” w Chorzowie, która dzięki rozwiązaniom zaproponowanym przez firmę Ekoinwentyka w pełni neutralizuje odór oraz lotne związki organiczne wydobywający się z oczyszczalni ścieków. W kompaktowym reaktorze dwufazowym  specjalnie wyselekcjonowane mikroorganizmy rozkładają zanieczyszczenia do zera (brak odpadów) a przy tym do atmosfery oddawane jest powietrze w pełni oczyszczone oraz bez nieprzyjemnego zapachu. Ta innowacyjna metoda już w Polsce i na świecie zyskuje szerokie grono odbiorców. Koszty eksploatacyjne bioreaktora w  przeciwieństwie do technologii klasycznych takich jak absorpcja, spalanie bądź tez spalanie katalityczne są 10 krotnie niższe. Co  warto wspomnieć to że  technologia ta jest w pełni  bezpieczna (brak ryzyka wybuchów) a zatem to kolejny powód na to aby zaczęto ją wykorzystywać na szersza skalę w przemyśle.

Więcej informacji na stronie:  http://ekoinwentyka.pl/pl/o-nas/

 

Następnie udaliśmy się do Górnośląskiego Parku Przemysłowego w Katowicach- najnowocześniejszego wielkopowierzchniowego obiektu w Polsce. Spółka GPP Business Park od 2005 r. przekształca tereny poprzemysłowe znajdujące się na granicy miast Katowice i Siemianowice Śląskie w nowoczesną strefę aktywności gospodarczej i innowacyjności zorientowaną na rozwój technologiczny zgodny z nurtem pro-środowiskowym. Prowadzone  działania polegają na rewitalizacji czyli nadaniu terenom zniszczonym przez przemysł nowych wartości użytkowych, realizowane są w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju, czego przykładem jest budowa energooszczędnego kompleksu biurowego GPP Business Park. W ramach prowadzonej działalności spółka: Wynajmuje nowoczesne, energooszczędne powierzchnie biurowe, zarządza nimi w sposób zrównoważony jak również aktywnie wspiera i promuje rozwój zrównoważonego budownictwa z wykorzystaniem technologii trigeneracji. GPP Business Park  już dziś spełnia normy dotyczące budynków, jakie obowiązują  w Unii Europejskiej po roku 2020.

Więcej informacji na stronie:  https://gppbusinesspark.pl/onas/

25 sierpnia udaliśmy się  do Jabłonnej k. Warszawy aby zwiedzić KEZO Jabłonna – Centrum konwersji energii oraz źródeł odnawialnych. Jest to ośrodek badawczy Polskiej Akademii Nauk oraz  najnowocześniejszy w Polsce i jeden z najnowocześniejszych w Europie ośrodków badawczo- rozwojowych i laboratoryjnych zajmujących się odnawialnymi źródłami energii. Będąc w ośrodku mogliśmy się dowiedzieć szerzej o tym jakie są blaski i cienie Ekoenergii  w Polsce oraz na co zwracać uwagę wybierając ekologiczne źródła energii  w swoich domach.

Więcej o instytucji na stronie: https://kezo.pl/

Na koniec  naszej wizyty byliśmy w Olsztyńskim Parku Naukowo- Technologicznym.  Więcej informacji o obiekcie: https://opnt.olsztyn.eu/

 

 Jeden z przedsiębiorców, który ma swoja siedzibę w Parku, przedstawił nam w jaki sposób dzięki własnym dronom zrewolucjonizowali branżę ekoenergetyki. W ramach prowadzonej działalności możliwe jest zinwentaryzowanie farm fotowoltaicznych, odnalezienie usterek oraz jej wielkości. Głównym działaniem firmy jest rozwieszanie lin wysokiego napięcia (liny przedwstępne ) pomiędzy słupami elektrycznymi  przy pomocy dronów jak również  inspekcja rurociągów.

Więcej informacji na stronie:  https://salmultirotor.com/pl/

Serdecznie dziękujemy organizatorowi za możliwość uczestniczenia w tym wydarzeniu.