Zaproszenie na III Międzynarodowe Seminarium

Szanowni Państwo,

wraz z naszymi europejskimi partnerami serdecznie zapraszamy na III „Międzynarodowe Seminarium Tematyczne projektu POWERTY- on-line Polska”, które odbędzie się w dniach 17-18 czerwca 2021 r. Z uwagi na ogólnoświatową pandemię wydarzenie to przeprowadzone zostanie on-line na platformie zoom. Główną tematyką seminarium będzie wzmocnienie pozycji mieszkańców i władz lokalnych w kontekście odnawialnych źródeł energii i ubóstwa energetycznego.

Wydarzenie to będzie niecodzienną okazją do zapoznania się z tym, jak ze zwiększaniem udziału obywateli w sektorze energetycznym, radzą sobie inni partnerzy projektu z różnych krajów Europy. Seminarium będzie prowadzone w języku angielskim, ale w naszym biurze będzie do dyspozycji tłumacz przysięgły języka angielskiego, który na bieżąco będzie tłumaczył całe wydarzenie jak również przemówienia zaproszonych przez nas gości. Aby wziąć udział w wydarzeniu należy się zarejestrować klikając w link: https://zoom.us/meeting/register/tJIrc-iuqDMrEtVFSGiOcPcJcco6msV46FTC

 

 Poniżej przedstawiamy ogólny zarys tematyki spotkania w podziale na poszczególne dni, a w załączniku szczegółowy program.  

  • 17 czerwca 2021:   Umożliwienie obywatelom i władzom lokalnym walki
    z ubóstwem energetycznym
  • 18 czerwca 2021: Umożliwienie obywatelom i władzom lokalnym walki
    z ubóstwem energetycznym- dobre praktyki

Kilka informacji o projekcie:

Projekt  „Renewable energies for vulnerable groups” – w skrócie POWERTY (polska nazwa projektu: „Odnawialne źródła energii dla grup wrażliwych”) jest  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG EUROPE. Jego celem jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii przez tzw. grupy wrażliwe. Projekt ma umożliwić małym, znajdującym się w trudnej sytuacji  gospodarstwom domowym wykorzystanie źródeł energii odnawialnej. Jego celem jest także wypełnienie istniejącej na rynku niszy. Chcemy, aby producenci instalacji w fazie projektowania kierowali się potrzebami małych gospodarstw domowych.

W ramach projektu opracowany zostanie kompletny proces wzajemnego uczenia się. Skuteczny przepływ wiedzy między regionami jest możliwy dzięki zaangażowaniu 6 partnerów (Hiszpania, Francja, Polska, Litwa, Bułgaria i Wielka Brytania) z różnymi poziomami (regionalnymi/krajowymi) kompetencji i wiedzy specjalistycznej. Ponad 50 najlepszych praktyk i prawie 50 wydarzeń z udziałem 60 interesariuszy stworzy 5 regionalnych planów działania obejmujących populację ponad 25 milionów mieszkańców.

Pandemia Covid uwidoczniła głębokie nierówności w społeczeństwie i w regionach Europy. Ubóstwo energetyczne uznawane jest za powszechny problem, mający poważne konsekwencje dla zdrowia i dobrego samopoczucia.

Oprócz kwestii związanych z efektywnością energetyczną mieszkań głównym wyzwaniem pozostaje produkcja energii odnawialnej przez grupy wrażliwe.

Więcej informacji o projekcie na stronach:

  1. http://www.aglomeracja-opolska.pl/realizowane-projekty/powerty
  2. https://www.interregeurope.eu/powerty/