Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu

Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu to jedyna taka instytucja kultury w Polsce, której celem jest utworzenie centrum informacji o polskiej piosence, ochrona jej dorobku i popularyzacja muzyki polskiej.

Muzeum już od 2009 r. prowadzi działalność archiwalno-dokumentacyjną, wystawienniczą, edukacyjną, kulturalno-oświatową, która popularyzuje polską piosenkę.

Organizatorem Muzeum jest Urząd Miasta w Opolu.

Docelowa siedziba Muzeum, z nowoczesną, multimedialną wystawą stałą, mieści się w opolskim amfiteatrze, gdzie w atrakcyjny sposób przedstawimy historię polskiej piosenki: w ujęciu chronologicznym od początków XX w. do lat współczesnych z podziałem na znaczące okresy, uwzględniając przy tym charakterystykę tła historycznego, społecznego i kulturowego.

Z racji miejsca szczególnie podkreślimy rolę i historię Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.

 

 

Gmina: 
Opole