Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska