Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno - informacyjne

Realizowane projekty

_dsc0384

Dni Ozimka - wizyty w gminach SAO

„Wehikuł czasu”- to tytuł przypadających na 9-10 czerwca Dni Ozimka, które w tym roku odbyły się na terenie wokół Domu Kultury. W tegoroczne święto miasta wpisały się również obchody 65-lecia Domu Kultury i 55-lecia Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Ozimku. Impreza w tym roku była...
imag0786

III edycja warsztatów "Solidarnie dla różnorodności biologicznej"

W dniu dzisiejszym, w ramach realizacji projektu RPOP.05.01.00-16-0003/16 „ Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno – informacyjne” odbyła się już trzecia edycja warsztatów strategicznych umożliwiających określenie kierunku zintegrowanych działań w...

III edycja warsztatów „Solidarnie dla różnorodności biologicznej”

W związku z realizacją projektu RPOP.05.01.00-16-0003/16 „ Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno – informacyjne” serdecznie zapraszamy przedstawiciela miasta/gminy do uczestnictwa w trzeciej edycji warsztatów strategicznych umożliwiających...
dsc00942

II edycja warsztatów „Solidarnie dla różnorodności biologicznej”

W dniu 14 maja br. w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracji Opolskiej odbyły się warsztaty strategiczne umożliwiających określenie kierunku zintegrowanych działań w zakresie ochrony różnorodności biologicznej i lokalnych zasobów przyrodniczych 21 gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia Aglomeracja...

Zajęcia teatralne dla osób dorosłych w ramach ECO – teatru seniora

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska i Ośrodek Kultury w Niemodlinie zapraszają na Stadion Miejski w Niemodlinie w dniu 25 maja 2018 r. na przedstawianie pt. „Spółka z o.o”. Przestawienie związane jest z realizacją projektu RPOP.05.01.00-16-0003/16 „ Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji...

Warsztaty w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno – informacyjne”

W związku z realizacją projektu RPOP.05.01.00-16-0003/16 „ Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno – informacyjne” serdecznie zapraszam do uczestnictwa w drugiej edycji warsztatów strategicznych umożliwiających określenie kierunku zintegrowanych...

I edycja warsztatów „„Solidarnie dla różnorodności biologicznej”

W dniu 9 kwietnia w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracji Opolskiej odbyły się warsztaty strategiczne umożliwiających określenie kierunku zintegrowanych działań w zakresie ochrony różnorodności biologicznej i lokalnych zasobów przyrodniczych 21 gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia Aglomeracja...

Warsztaty w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno – informacyjne”

W związku z realizacją projektu RPOP.05.01.00-16-0003/16 „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno – informacyjne” serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach strategicznych umożliwiających określenie kierunku zintegrowanych działań w zakresie...