Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno - informacyjne

Realizowane projekty

5.1_ochrona_roznorodnosci_biologicznej

Ochrona różnorodności biologicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

W dniu 8 sierpnia 2017 roku została podpisana umowa na realizację projektu: RPOP.05.01.00-16-0003/16 „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno – informacyjne”. Projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie ok. 531 789,75 zł w ramach w ramach...