Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno - informacyjne

Realizowane projekty

I edycja warsztatów „„Solidarnie dla różnorodności biologicznej”

W dniu 9 kwietnia w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracji Opolskiej odbyły się warsztaty strategiczne umożliwiających określenie kierunku zintegrowanych działań w zakresie ochrony różnorodności biologicznej i lokalnych zasobów przyrodniczych 21 gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia Aglomeracja...

Warsztaty w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno – informacyjne”

W związku z realizacją projektu RPOP.05.01.00-16-0003/16 „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno – informacyjne” serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach strategicznych umożliwiających określenie kierunku zintegrowanych działań w zakresie...
5.1_ochrona_roznorodnosci_biologicznej

Ochrona różnorodności biologicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

W dniu 8 sierpnia 2017 roku została podpisana umowa na realizację projektu: RPOP.05.01.00-16-0003/16 „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno – informacyjne”. Projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie ok. 531 789,75 zł w ramach w ramach...