Współpracują z nami

​​ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY:

  • Przedsiębiorstwa, firmy, organizacje pozarządowe, samorządy lokalne, instytucje publiczne, przedstawicieli społeczności lokalnych oraz wszystkie osoby, którym bliski jest temat turystyki prozdrowotnej, zielonej gospodarki, zrównoważonego rozwoju oraz ekonomii społecznej.
  • Pracowników naukowych, uczniów i studentów zajmujących się i uczących się na kierunkach związanych z zieloną gospodarką oraz  turystyką prozdrowotną.

DLACZEGO WARTO DO NAS DOŁĄCZYĆ?

  • Dzięki realizacji projektu powstanie międzynarodowy podmiot prawny integrujący i wspierający rozwój działalności biznesowej Członków Klastra w zakresie usług turystyki prozdrowotnej, zielonej gospodarki, zrównoważonego rozwoju oraz ekonomii społecznej na pograniczu polsko-czeskim.
  • Polsko-Czeski Klaster będzie platformą informacji, wymiany doświadczeń, wzajemnej współpracy i organizacji szerokiej sfery oferowanych przez Członków Klastra usług.
  • WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI:

logo_grzeski