Współpracują z nami/ SPOLUPRACUJTE S NÁMI!!

​​ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY:

  • Przedsiębiorstwa, firmy, organizacje pozarządowe, samorządy lokalne, instytucje publiczne, przedstawicieli społeczności lokalnych oraz wszystkie osoby, którym bliski jest temat turystyki prozdrowotnej, zielonej gospodarki, zrównoważonego rozwoju oraz ekonomii społecznej.
  • Pracowników naukowych, uczniów i studentów zajmujących się i uczących się na kierunkach związanych z zieloną gospodarką oraz  turystyką prozdrowotną.

DLACZEGO WARTO DO NAS DOŁĄCZYĆ?

  • Dzięki realizacji projektu powstanie międzynarodowy podmiot prawny integrujący i wspierający rozwój działalności biznesowej Członków Klastra w zakresie usług turystyki prozdrowotnej, zielonej gospodarki, zrównoważonego rozwoju oraz ekonomii społecznej na pograniczu polsko-czeskim.
  • Polsko-Czeski Klaster będzie platformą informacji, wymiany doświadczeń, wzajemnej współpracy i organizacji szerokiej sfery oferowanych przez Członków Klastra usług.
  • WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI:

Těšíme se na spolupráci s:

  • Podniky, společnosti, nevládní organizace, místní samosprávy, veřejné instituce, zástupce místních komunit a všechny, kdo se zajímají o oblast zdravotní turistiky, zelené ekonomiky, udržitelného rozvoje a sociální ekonomiky.
  • Výzkumní pracovníci, žáci a studenti, kteří se vzdělávají v oborech souvisejících se zelenou ekonomikou a zdravotní turistikou.

 

Proč byste se k nám měli přidat?

  • Realizací projektu se vytvoří mezinárodní právnická osoba integrující a podporující rozvoj obchodní činnosti členů klastru v oblasti zdravotnických turistických služeb, zelené ekonomiky, udržitelného rozvoje a sociální ekonomiky na polsko-české hranici.
  • Polsko-český klastr bude platformou, kterou můžete využít pro výměnu informací, zkušeností, vzájemnou spolupráci a podporu široké oblasti služeb.

logo_grzeski