Partnerzy

STOWARZYSZENIE AGLOMERACJA OPOLSKA

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska to 21 samorządów, które połączyły siły, aby wspólnie działać na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Aglomeracji.  Aglomerację tworzy Opole - miasto na prawach powiatu, 7 gmin miejsko-wiejskich, a także 13 gmin wiejskich. Celem utworzonej płaszczyzny współpracy jest przezwyciężanie trudności i barier hamujących rozwój społeczno – gospodarczy Aglomeracji, poprawa jakości życia jej mieszkańców, a także wzrost konkurencyjności gmin - Partnerów.

Aglomeracja Opolska koncentruje swoje działania wokół kluczowych dla członków partnerstwa obszarów: planowanie strategiczne i przestrzenne, rozwój gospodarczy  i wspólne działania na rzecz pozyskiwania inwestorów, transfer nowych technologii  z centrów naukowych Opola do podmiotów gospodarczych Aglomeracji, transport zbiorowy, ochrona zasobów przyrodniczych, ochrona środowiska, ochrona przeciwpowodziowa, oświata, kultura, sport i turystka.

 

NARODNI KLASTROVA ASOCIACE – OSTRAVA, CZECHY 

Narodni Klastrova Asociace (National Cluster Association) jest organizacją pozarządową non profit, która zrzesza organizacje i osoby prywatne w celu koordynowania zrównoważonego rozwoju inicjatyw klastrowych i opracowania polityki klastrowej w Republice Czeskiej na podstawie koncentracji wiedzy, doświadczenia i wiedzy fachowej w celu wzmocnienia konkurencyjności Republiki Czeskiej.

Misją klastra jest stworzenie kompetentnej i długoterminowej platformy dla rozwoju inicjatyw klastrowych w Czechach oraz dążenia do aktywnej internacjonalizacji.

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o projekcie na stronie internetowej naszego partnera czeskiego:

https://nca.cz/obsah/polsko-cesky-klastr-udrzitelneho-rozvoje-a-zdravotn...