Informacje o projekcie

CEL PROJEKTU, czyli Możliwości nieoGRANICzone Polsko-Czeskiego Klastra

Projekt „Polsko - czeski klaster zrównoważonego rozwoju i turystyki prozdrowotnej” zakłada powstanie klastra zrzeszającego podmioty prywatne i publiczne z Polski i Republiki Czeskiej.

Celem klastra jest promocja inicjatyw gospodarczych z pogranicza polsko-czeskiego oraz ich internacjonalizacja w myśl zasady „win-win”.

Tematyka klastra:

  • zielona gospodarka,
  • turystyka prozdrowotna,
  • zrównoważony rozwój,
  • ekonomia społeczna.

Oprócz działalności promocyjnej, klaster będzie platformą wymiany doświadczeń pomiędzy jego członkami oraz stanie się impulsem do sieciowania kolejnych organizacji z pogranicza polsko-czeskiego.

Czas realizacji projektu: 01.01.2019 r. - 31.12.2021 r.