Działania kluczowe

Główne cele projektu:

Działania promocyjne i informacyjne, wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk pomiędzy polskimi i czeskimi partnerami, przedsiębiorcami, przedstawicielami samorządów oraz

uczestnikami projektu będzie możliwa dzięki licznym spotkaniom organizowanym w Polsce
i w Czechach.

 • 20 staży u partnerów transgranicznych dla uczestników projektu,
 • 2 międzynarodowe konferencje,
 • 4 międzynarodowe warsztaty,
 • 4 szkolenia „Ambasadorów klastra”, którzy będą koordynować działania na rzecz turystyki prozdrowotnej w poszczególnych regionach polsko-czeskiego przygranicza,
 • 4 śniadania biznesowe w celu wymiany kontaktów biznesowych,
 • 3 wizyty studyjne w celu poznania dobrych praktyk.

Cel Klastra:

 • Poprawa konkurencyjności oraz wzrost potencjału innowacyjnego usług turystyki prozdrowotnej.
 • Współpraca, wymiana wiedzy, dobrych praktyk i doświadczeń z:
 • sferą B+R,
 • firmami powiązanymi i kooperującymi z branżą usług turystycznych (firmy transportowe, informacji turystycznej, ośrodki medyczne i rehabilitacyjne),
 • z firmami powiązanymi i kooperującymi z branżą zielonej gospodarki,
 • z samorządami, władzami lokalnymi, instytucjami publicznymi,
 • uczelniami wyższymi mającymi w swej strategii promocję zrównoważonego rozwoju, ekonomii społecznej i ochrony zdrowia w celu osiągnięcia maksymalnych korzyści biznesowych dla uczestników klastra.