Konsultacje projektu Krajowej Polityki Miejskiej

Ruszyły konsultacje publiczne projektu Krajowej Polityki Miejskiej (KPM). To rządowa wizja rozwoju miast, zgodnie z którą polskie miasta mają być dobrym miejscem do życia, z dostępem do wysokiej jakości usług.

Konsultacje prowadzone przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju mają charakter otwarty. Opinie i komentarze można przesyłać na specjalnym formularzu do 10 września 2015r.  na adres: miasta@mir.gov.pl.

Pliki do pobrania:

 

Formalne konsultacje publiczne to kolejny etap prac nad dokumentem. Pierwszy projekt Krajowej Polityki Miejskiej (KPM) Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przedstawiło w kwietniu 2014 r.

Obecny kształt projektu KPM uwzględnia efekty dyskusji prowadzonej od tego czasu z przedstawicielami samorządów, resortów, środowisk naukowych, organizacji społecznych i gospodarczych oraz ekspertami. Po zakończeniu konsultacji dokument zostanie przekazany pod obrady Rady Ministrów.

KPM adresowana jest do wszystkich polskich miast, niezależnie od ich wielkości czy położenia. Silnie akcentuje samodzielność samorządu terytorialnego, a jego treści odnoszące się do władz samorządowych powinny być traktowane jako pożądany kierunek rozwoju i działań oraz zbiór zaleceń. Stanowi zatem płaszczyznę odniesienia dla miast w relacjach: rząd – samorząd, której obecnie brakuje.

KPM koncentruje się na najistotniejszych obszarach funkcjonowania miasta, które podzielono na dziesięć wzajemnie przenikających się wątków tematycznych:

  • kształtowanie przestrzeni,
  • partycypacja publiczna,
  • transport i mobilność miejska,
  • niskoemisyjność i efektywność energetyczna,
  • rewitalizacja,
  • polityka inwestycyjna,
  • rozwój gospodarczy,
  • ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu,
  • demografia,
  • zarządzanie obszarami miejskimi.

 

Źródło: www.mir.gov.pl