Wizyta w Białymstoku – Synergia do kwadratu.

Przedstawiciele Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, Miasta Opola, gminy Gogolin, Powiatu Krapkowickiego oraz Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska od 9 do 11 maja 2018 r. przebywali z wizytą studyjną w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym. Aglomeracja Opolska wspólnie z Białostockim Obszarem Funkcjonalnym pracuje nad modelem poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania i ograniczania skutków występowania zjawisk ekstremalnych na terenie obu obszarów funkcjonalnych.

Autorski program opracowany przez Komendę Miejską Straży Pożarnej w Opolu oraz gminy Aglomeracji Opolskiej (Solidarni w obliczu zagrożeń) zainteresował przedstawicieli Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, którzy czerpiąc z doświadczeń Aglomeracji Opolskiej pracują nad założeniami własnego programu.

Celem wizyty studyjnej było omówienia możliwości aplikowania o środki na realizację partnerskiego projektu zintegrowanego o roboczym tytule „Synergia do kwadratu”.

Ponadto uczestnicy wizyty odwiedzili Komendę Miejską PSP w Białymstoku gdzie spotkali się między innymi z Dyrektorem Biura Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Białymstoku, jednostkę ratowniczo gaśniczą nr 2 w Białymstoku oraz siedzibę Ochotniczej Straży Pożarnej w Choroszczy. Ponadto wzięli udział w obradach X Klimatycznego Forum Metropolitalnego, którego tematem wiodącym była adaptacja do zmian klimatu.