Szkolenie „Identyfikowanie drzew problemowych oraz zabezpieczenie drzew, krzewów i terenów zielonych w trakcie realizacji inwestycji”

UWAGA: Z powodu wyczerpania miejsc rekrutacja zakończona.


Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Identyfikowanie drzew problemowych oraz zabezpieczenie drzew, krzewów i terenów zielonych w trakcie realizacji inwestycji” w dniu 23 października 2018 r. 

 

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 

 1. Drzewa w mieście – zasady diagnozy, wybrane problemy ochrony i pielęgnacji drzew;
 2. Znajomość fizjologii i mechanizmów obronnych drzew w różnych fazach rozwojowych jako podstawa ich ochrony i pielęgnacji; zasady postępowania z drzewami cennymi przyrodniczo, drzewami sędziwymi i weteranami
 3. Drzewa w procesie inwestycyjnym: ochrona systemu korzeniowego i korony, minimalne odległości od drzew prowadzenia robót, rekompensata czynników stresowych, regeneracja drzew po realizacji inwestycji
 4. Cechy gatunków drzew, wady drzew i cechy otoczenia a ryzyko złamania i wywrotu, metody diagnozy kondycji, ryzyka upadku i zagrożenia bezpieczeństwa
 5. Zasady identyfikacji gatunków drzew w stanie bezlistnym, cechy, materiały pomocnicze
 6. Prezentacja dobrych praktyk.

Szczegóły dotyczące rekrutacji, wraz z kartą zgłoszeniową w załącznikach.

Uprzejmie proszę o publikację na naszej stronie internetowej w aktualnościach i w zakładce związanej z bioróżnorodnością oraz na Facebooku.

 

 

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Identyfikowanie drzew problemowych oraz zabezpieczenie drzew, krzewów i terenów zielonych w trakcie realizacji inwestycji” w dniu 23 października 2018 r. 

 

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 

 1. Drzewa w mieście – zasady diagnozy, wybrane problemy ochrony i pielęgnacji drzew;
 2. Znajomość fizjologii i mechanizmów obronnych drzew w różnych fazach rozwojowych jako podstawa ich ochrony i pielęgnacji; zasady postępowania z drzewami cennymi przyrodniczo, drzewami sędziwymi i weteranami
 3. Drzewa w procesie inwestycyjnym: ochrona systemu korzeniowego i korony, minimalne odległości od drzew prowadzenia robót, rekompensata czynników stresowych, regeneracja drzew po realizacji inwestycji
 4. Cechy gatunków drzew, wady drzew i cechy otoczenia a ryzyko złamania i wywrotu, metody diagnozy kondycji, ryzyka upadku i zagrożenia bezpieczeństwa
 5. Zasady identyfikacji gatunków drzew w stanie bezlistnym, cechy, materiały pomocnicze
 6. Prezentacja dobrych praktyk.

Szczegóły dotyczące rekrutacji, wraz z kartą zgłoszeniową w załącznikach.

 

Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu RPOP.05.01.00-16-0003/16 „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno – informacyjne” – umowa RPOP.05.01.00-16-0003/16-00 z dnia 08.08.2017 r.

 

 

06 logo - RPO i Fundusze Strukturalne i opolskie kwitnące_3

 

 

 

Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu RPOP.05.01.00-16-0003/16 „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno – informacyjne” – umowa RPOP.05.01.00-16-0003/16-00 z dnia 08.08.2017 r.