Sprawozdanie z realizacji projektu Zintegrowany Rozwój AO za grudzień 2014

Poniżej zamieszczamy sprawozdanie z realizacji projektu Zintegrowany Rozwój Aglomeracji Opolskiej za grudzień 2014.