Solidarni w obliczu zagrożeń

Wizyta studyjna Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

W dniu dzisiejszym odbyła się wizyta studyjna Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego w Aglomeracji Opolskiej w celu rozpoczęcia prac nad pilotażowym programem „Solidarni w obliczu zagrożeń”. W wydarzeniu wzięli udział Przedstawiciele Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym Z-ca Prezydenta...

Posiedzenie Komitetu Monitorującego

Dziś odbyło się drugie posiedzenie Komitetu Monitorującego realizację zapisów Programu i Porozumienia "Solidarni w obliczu zagrożeń". Podczas posiedzenia omówiono stan przygotowania do wdrożenia programu do zarządzania kryzysowego – „Kleopatra”, przeanalizowano sytuację powodziową z maja 2017r...

Spotkanie z Wojewodą Opolskim

Dziś odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta Opola (jednocześnie Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska) Arkadiusza Wiśniewskiego, Dyrektora BSAO Piotra Dancewicza, Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP- St. bryg. Marka Kucharskiego - Komendanta Miejskiego PSP w Opolu- bryg...

Wizyta w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz pierwsze w 2017 r. posiedzenie Komitetu Monitorującego

Początkiem stycznia odwiedziliśmy Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – spotkanie dotyczyło Wykorzystania Systemów informacji Przestrzennej w zarządzaniu kryzysowym na szczeblu wojewódzkim, odbyła się prezentacja systemu „Kleopatra”. 31 stycznia...
111

Film promujący porozumienie "Solidarni w obliczu zagrożeń"

Z przyjemnością informujemy, że filmy przedstawiające działanie naszego innowacyjnego projeku "Solidarni w obliczu zagrożeń" są już dostępne na naszym kanale Youtube. Aby obejrzeć kliknij TUTAJ .
img_20161216_102528

Komitet Monitorujący

16 grudnia br. odbyło się pierwsze oficjalne posiedzenie Komitetu Monitorującego realizację zapisów Programu i Porozumienia "Solidarni w obliczu zagrożeń". Celem prac Komitetu Monitorującego jest nadzór i monitoring stopnia realizacji dokumentu programowego „Solidarni w obliczu zagrożeń...
porozumienie_v2

JUŻ NA ZAWSZE BEZPIECZNI! Podpisanie unikatowego na skalę kraju porozumienia „Solidarni w obliczu zagrożeń”

Sygnatariusze Porozumienia: • 21 gmin należących do Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska • Powiat Opolski • Powiat Krapkowicki • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu • Komenda Powiatowa PSP w Krapkowicach • Komenda Miejska PSP w Opolu • Zarząd Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska...
img_9203

Fotorelacja z krajowych ćwiczeń Centralnego Obwodu Operacyjnego

Zapraszamy na fotorelację z krajowych ćwiczeń Centralnego Odwodu Operacyjnego Komendanta Głównego PSP, które w tym roku odbywały się pod kryptonimem "SOLIDARNI 2016" a ich dodatkowym celem było sprawdzenie funkcjonowania porozumienia "Solidarni w obliczu zagrożeń" w praktyce.