Rozpoczęcie prac nad Studium komunikacyjnym

Szanowni Państwo !

Miasto Opole wraz z gminami Aglomeracji Opolskiej realizuje projekt pn. Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej. Jednym z dokumentów opracowywanych
w ramach projektu jest Studium komunikacyjne Aglomeracji Opolskiej.

W związku z rozpoczęciem prac nad dokumentem przez Firmy TRAKO s.j. oraz PBS Sp. z o.o. informujemy, że przez najbliższe 2 miesiące  począwszy od 7 maja br. prowadzone będą następujące badania: zachowań i preferencji transportowych mieszkańców AO, napełnienia dla linii komunikacyjnych podmiejskich  i  linii przewoźników komercyjnych oraz  pomiarów natężenia ruchu.

Podstawowym celem badań jest:

  • opisanie zwyczajów transportowych i preferencji komunikacyjnych mieszkańców Aglomeracji Opolskiej;
  • zgromadzenie informacji na temat wzorców podróżowania mieszkańców Aglomeracji Opolskiej;
  • określenie oczekiwań w stosunku do systemu transportowego;
  • identyfikacja czynników mogących skłonić do rezygnacji z podróżowania samochodem na rzecz środków komunikacji zbiorowej.

Badania przeprowadzane będą na ogromnej grupie uczestników (blisko 6000 osób). Planuje się przeprowadzenie badań z przedstawicielami gmin, a także w  zakładach pracy, placówkach edukacyjnych,  na trasach linii autobusowych i w domach mieszkańców z terenu całej AO.