posiedzenie Komitetu Monitorującego realizację zapisów Programu i Porozumienia "Solidarni w obliczu zagrożeń" 3/2017

Dziś odbyło się kolejne - 3/2017  - posiedzenie Komitetu Monitorującego realizację zapisów Programu i  Porozumienia "Solidarni w obliczu zagrożeń".

Podczas posiedzenia KM, miało miejsce:

  • Ustalenie zmiany składu Komitetu Monitorującego oraz podjęcie uchwały ws. wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komitetu Monitorującego. W związku ze zmianami kadrowymi,
    • omówione zostały zmiany w składzie KM tj. Urząd Gminy Chrząstowice poinformował, że Pan Dawid Ozimek, który obecnie wchodzi w skład KM realizującego zapisy Porozumienia „Solidarni w obliczu zagrożeń” nie jest już osobą rekomendowaną przez Gminę Chrząstowice w związku z rozwiązaniem stosunku pracy. Dodatkowo Gmina poinformowała, że na to miejsce nie będzie wyznaczony nowy przedstawiciel. Jednocześnie pismem z dnia 22 listopada 2017 r. Prezydent Miasta Opola poinformował, iż w związku ze zmianami kadrowymi w pracach KM z ramienia Miasta Opola nie będzie już uczestniczył Pan Tomasz Szołdrowski (pełniący funkcję I zastępcy Przewodniczącego). Natomiast jako nowego przedstawiciela Miasta Opola wskazany został Pan Dawid Ozimek.
  • na stanowisko I zastępcy został powołany Pan Dawid Ozimek.
  • Przedstawienie koncepcji badania pilotażowego i wdrożenia projektu systemowego  „Program poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania i ograniczania skutków występowania zjawisk ekstremalnych na terenie Aglomeracji Opolskiej i Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2017-2022”.
  • Omówienie wizyty w Ministerstwie Rozwoju pracowników SAO i BOF.
  • Przedstawienie postępu prac w ramach rozwoju Programu „Solidarni w obliczu zagrożeń”.
  • Wnioski w zakresie sposobu korzystania z zasobów gminnych –analiza druku zapotrzebowania materiałowo-sprzętowego, zawnioskowano o przygotowanie instrukcji wypełniania i obiegu dokumentów.