Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno - informacyjne

Realizowane projekty

warsztaty_3

Szkolenie pn. PROMOCJA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA W LOKALNYCH MEDIACH

Serdecznie zapraszamy na specjalistyczne, bezpłatne szkolenie pt.: PROMOCJA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA W LOKALNYCH MEDIACH Termin 28 listopad 2018 r. Szczegóły dotyczące szkolenia oraz karta zgłoszeniowa znajdują się poniżej. Liczba miejsc...
warsztaty_2

Ochrona drzew i krzewów w aspekcie najnowszych uwarunkowań prawnych

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIE Ochrona drzew i krzewów w aspekcie najnowszych uwarunkowań prawnych DLA KOGO? Przedstawiciele administracji publicznej i jednostek podległych TERMIN: 29 listopada 2018r. - czwartek ...
resized_20181113_093336_63

Prowadzenie kampanii społecznej i budowa informacji medialnej w oparciu o bioróżnorodność i ochronę przyrody

W dniu dzisiejszym kolejne szkolenie z obszaru bioróżnorodności: Prowadzenie kampanii społecznej i budowa informacji medialnej w oparciu o bioróżnorodność i ochronę przyrody. Tym razem uczymy się jak prawidłowo informować społeczność lokalną o inicjatywach związanych z...
warsztaty_1

Szkolenie: Zielone miasto i wieś, gospodarowanie przestrzenią zieloną, planowanie ogrodów, parków i sadów miejskich

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIE Zielone miasto i wieś, gospodarowanie przestrzenią zieloną, planowanie ogrodów, parków i sadów miejskich DLA KOGO? Przedstawiciele administracji publicznej TERMIN: 20 listopada 2018r. ...
warsztaty_0

PROWADZENIE KAMPANII SPOŁECZNEJ I BUDOWA INFORMACJI MEDIALNEJ W OPARCIU O BIORÓŻNORODNOŚĆ I OCHRONĘ PRZYRODY

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIE PROWADZENIE KAMPANII SPOŁECZNEJ I BUDOWA INFORMACJI MEDIALNEJ W OPARCIU O BIORÓŻNORODNOŚĆ I OCHRONĘ PRZYRODY DLA KOGO? Przedstawiciele administracji publicznej, rzecznicy prasowi, przedstawiciele lokalnych...
20181023_103737

Identyfikowanie drzew problemowych oraz zabezpieczenie drzew, krzewów i terenów zielonych w trakcie realizacji inwestycji

Szkoleniem pt. „Identyfikowanie drzew problemowych oraz zabezpieczenie drzew, krzewów i terenów zielonych w trakcie realizacji inwestycji” rozpoczynamy cykl szkoleń związanych z ochroną i promocją bioróżnorodności w ramach projektu Projekt RPOP.05.01.00-16-0003/16 „Ochrona różnorodności...
warsztaty

Szkolenie „Identyfikowanie drzew problemowych oraz zabezpieczenie drzew, krzewów i terenów zielonych w trakcie realizacji inwestycji”

UWAGA: Z powodu wyczerpania miejsc rekrutacja zakończona. Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Identyfikowanie drzew problemowych oraz zabezpieczenie drzew, krzewów i terenów zielonych w trakcie realizacji inwestycji” w dniu 23 października 2018 r. Program szkolenia...
bez_tytulu_0

Konkurs na spot filmowy - NATURALNIE RÓŻNORODNA AGLOMERACJA OPOLSKA

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie „NATURALNIE RÓŻNORODNA AGLOMERACJA OPOLSKA” polega na przygotowanie spotu filmowego promującego lokalne zasoby przyrodnicze i różnorodność biologiczną Aglomeracji Opolskiej oraz działania związane z ochroną przyrody. Więcej informacji i Regulamin...