Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno - informacyjne

Realizowane projekty

warsztaty_6

Szkolenie PROMOCJA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA W GMINACH

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIE PROMOCJA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA W GMINACH DLA KOGO? Przedstawiciele administracji publicznej, rzecznicy prasowi, przedstawiciele lokalnych mediów. TERMIN: 15...
warsztaty_5

BEZPŁATNE SZKOLENIE Zielone miasto i wieś, gospodarowanie przestrzenią zieloną, planowanie ogrodów, parków i sadów miejskich

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIE Zielone miasto i wieś, gospodarowanie przestrzenią zieloną, planowanie ogrodów, parków i sadów miejskich DLA KOGO? Przedstawiciele administracji publicznej i jednostek podległych, gospodarki komunalnej,...
plakat_aglomeracja_opolska_obszar_roboczy_1_kopia_2_-_kopia_0

Wyniki Konkursu Fotograficznego "NATURALNIE RÓŻNORODNA AGLOMERACJA OPOLSKA"

Z przyjemnością informujemy, iż zgodnie ze wskazaniem komisji konkursowej/jury konkursu w konkursie przyznano następujące nagrody: 1) za zajęcie pierwszego miejsca – nagroda rzeczowa o wartości 1 000 zł – Paulina Paliga – za pracę pn. Wyspa Bolko Opole – Sarna Polna; 2) za zajęcie drugiego miejsca...
konkurs_ogrodki_0

Wyniki konkursu "MAŁY OGRÓD - WIELKA SPRAWA"

Zgodnie ze wskazaniem komisji konkursowej/jury konkursu w konkursie przyznano następujące nagrody: Nagroda główna– nagroda rzeczowa o wartości 1 000 zł dla zespołu klasowego „Zielony Team” z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 20 w Opolu; Trzy wyróżnienia – nagroda rzeczowa o wartości 500 zł dla...
bez_tytulu_1

Konkurs na spot filmowy - NATURALNIE RÓŻNORODNA AGLOMERACJA OPOLSKA

Poniżej znajduje się Protokół z obrad Komisji Konkursowej. W związku z faktem, iż nie wpłynęła żadna praca konkursowa Konkurs na spot filmowy pozostaje nierozstrzygnięty.
img_8606

Serdecznie zapraszamy na premierę spektaklu!

Serdecznie zapraszamy na spektakl wyprodukowany w ramach projektu RPOP.05.01.00-16-0003/16 „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno – informacyjne” – umowa RPOP.05.01.00-16-0003/16-00 z dnia 08.08.2017 r.
20181204_101227

Obrady komisji konkursowej

Dziś w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska trwały obrady Jury konkursowego, które wyłoniło laureatów. Wszystkie nadesłane prace były na bardzo wysokim poziomie i bardzo trudno było wyłonić zwycięzców.
outwear.com2fcanoes

NATURALNIE RÓŻNORODNA AGLOMERACJA OPOLSKA

Z przyjemnością informujemy, że jest już dostępna nasza aplikacja edukacyjna pn. "Naturalnie Różnorodna Aglomeracja Opolska", która zrealizowana została w ramach projektu: RPOP.05.01.00-16-0003/16 „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno –...