Ćwiczenia pod kryptonimem "BURZA"

Wczoraj zakończyły się ćwiczenia pod kryptonimem "BURZA" zorganizowane dla Centrów Zarządzania Kryzysowego oraz sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu krapkowickiego i opolskiego. Ćwiczenia odbywały się na poziomie taktycznym z zakresu działań ratowniczo-gaśniczych realizowanych na skutek długotrwale utrzymujących się złych warunków pogodowych na terenie województwa opolskiego. Organizacja współpracy jednostek ochrony przeciwpożarowej z Centrami Zarządzania Kryzysowego na poziomie powiatu, wykorzystywała założenia pomocy pomiędzy gminami w ramach Aglomeracji Opolskiej. Założeniem dla całości ćwiczeń było zapewnienie pomocy dla poszkodowanych na skutek obfitych opadów atmosferycznych i silnych wiatrów oraz pomoc w przygotowaniu na podwyższające się stany wód.