Zapytanie nr ZP/AO/41/2018/Bioróżnorodność

Dot. zadania:  wybór personelu projektu dla zadania nr 9 -  przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu RPOP.05.01.00-16-0003/16 „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno – informacyjne” – umowa RPOP.05.01.00-16-0003/16-00  z dnia 08.08.2017 r. 
Obszar tematyczny szkolenia – aspekty promocyjne dotyczące różnorodności biologicznej i ochrony przyrody.

 

Data dodania: 
18 Lipiec 2018
Data modyfikacji: 
18 Lipiec 2018