Zapytanie nr ZP/AO/36/2018/Bioróżnorodność

Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie cyklu szkoleń w ramach projektu RPOP.05.01.00-16-0003/16 "Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno - informacyjne" - umowa RPOP.05.01.00-16-0003/16-00 z dnia 08.08.2017r. (wybór personelu projektu dla zadania nr 9). Obszar tematyczny szkolenia - aspekty promocyjne dotyczące różnorodności biologicznej i ochrony przyrody. (powtórzenie zapytania)

Data dodania: 
2 Lipiec 2018
Data modyfikacji: 
2 Lipiec 2018