Komunikat ws. przyjęcia zasad realizacji wsparcia w ramach poddziałań 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego oraz 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020.