Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Aglomeracji Opolskiej

W dniu 26 listopada 2018 r. o godz. 10:00 w Villa Academica w Opolu odbyło się IV Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska.

Spotkanieoficjalnie otworzył  Prezydent Miasta Opola, a zarazem Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Pan Arkadiusz Wiśniewski. Głównym celem Walnego Zgromadzenia był wybór nowych członków do organów Stowarzyszenia – Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

W skład nowo wybranego Zarządu zostali powołani:
- Pan Arkadiusz Wiśniewski – Przewodniczący Zarządu,
- Pan Andrzej Kasiura – Wiceprzewodniczący Zarządu,
-  Pan Jan Labus – Członek Zarządu,
- Pan Leonard Pietruszka – Członek Zarządu,
- Pan Joachim Wojtala – Członek Zarządu.

Na członków Komisji Rewizyjnej zostali powołani:
- Pan Krzysztof Mutz – Przewodniczący Komisji,
- Pan Marek Pietruszka – Sekretarz Komisji,
- Pani Dorota Koncewicz - Członek Komisji,
- Pan Marek Śmiech – Członek Komisji.

Po dokonaniu wyborów nastąpiła krótka prezentacja aktualnych działań stowarzyszenia.