Szkolenie z zakresu funkcjonowania systemu wzajemnej pomocy

Dziś w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu w szkoleniu z zakresu funkcjonowania systemu wzajemnej pomocy zgodnie z zapisami Porozumienia z dnia 18 października 2016 r. w sprawie ustalenia zasad wykorzystania sił i środków oraz zasobów materiałowych i sprzętowych w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń na terenie Aglomeracji Opolskiej oraz zasad działania na rzecz realizacji Programu poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania i ograniczania skutków występowania zjawisk ekstremalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej na lata 2015-2020 wzięli udział Partnerzy SAO i gminni pracownicy odpowiedzialni za obszar zarządzania kryzysowego.