Pierwsze spotkanie w BSAO w ramach projektu E-COOL

 
Pierwsze spotkanie z Partnerami Regionalnymi w ramach projektu pn.: E-COOL
 
W dniu 7 listopada 2018 r. odbyło się pierwsze spotkanie z grupą Regionalnych Partnerów w ramach współpracy w projekcie pn. E-COOL, który współfinansowany jest z programu INTERREG EUROPE.
Spotkanie miało na celu przedstawienie założeń projektu, jego głównych celów, a także pokazanie kompatybilności tego przedsięwzięcia z innymi projektami realizowanymi przez Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska. 
Projekt E-COOL skupia się przede wszystkim na promocji postaw przedsiębiorczych i kreatywnych wśród ludzi młodych poprzez dynamizację kompetencji, metod nauczania i ekosystemu przedsiębiorczości. Celem głównym jest wsparcie polityki spójności poprzez wymianę doświadczeń 
i dobrych praktyk  przy współpracy międzynarodowej, ale także zmiana regionalnych dokumentów strategicznych (w tym RPO) na podstawie wymiany doświadczeń. Przedmiotem żywej dyskusji podczas spotkania była zmiana w zapisach dokumentów strategicznych, a przede wszystkim ułatwienie i ulepszenie procedur konkursowych związanych z pozyskiwaniem funduszy na wsparcie działalności gospodarczej.
W ramach projektu przewidziane są m.in. liczne spotkania, seminaria międzynarodowe, a także workshopy, podczas których będziemy wymieniać się dobrymi praktykami, a także tworzyć Regionalny Plan Działania, którego zapisy znajdą się również w równorzędnym dokumencie międzynarodowym.
 
Zachęcamy do śledzenia strony E-COOL - https://www.interregeurope.eu/e-cool/