Bezpłatne szkolenie dla beneficjentów ZIT

Zapraszamy wszystkich beneficjentów realizujących projekty w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych RPO WO 2014-2020 do udziału w bezpłatnym szkoleniu: Jak prawidłowo realizować projekty współfinansowane ze środków UE i uniknąć nieprawidłowości. Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące szkolenia.

Zapraszamy!