31.10.2018r. Biuro SAO czynne do godz. 14;00

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska w dniu 31 paździenrika br. będzie czynne do godz. 14:00.